Hướng Dẫn Cách Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh Hiệu Quả Chi Tiết

Khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng có thể áp dụng cho cả học tập và công việc. Để có thể thuyết trình tốt bằng tiếng Anh đòi hỏi người thuyết trình phải thông thạo ngôn ngữ, tự tin và có khả năng lắng nghe, giải thích cặn kẽ. Hãy cùng học tiếng anh nhanh tìm hiểu cách thuyết trình bằng tiếng Anh giúp bạn tự tin hơn qua bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn cách thuyết trình bằng tiếng anh hiệu quả

Phần mở đầu

Hướng Dẫn Cách Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh Hiệu Quả Chi Tiết

Một bài thuyết trình hay cần có phần giới thiệu gây ấn tượng với người nghe, dù bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Bạn có thể tham khảo dưới đây một số cách để bắt đầu bài thuyết trình tiếng Anh của mình một cách chuyên nghiệp và ấn tượng.

Giới thiệu bản thân

 1. Good morning/afternoon/evening everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/chiều/tối mọi người/quý ông, bà)
 2. It’s a pleasure to welcome the Teacher there. (Rất vinh hạnh được chào đón quý thầy/cô có mặt tại đây)
 3. On behalf of LDTA Company. I’d like to welcome all of you. My name’s Mai. (Thay mặt công ty LDTA. Chào mừng mọi người. Tên tôi là Mai)
 4. Hi, everyone. I’m Tien Dat. Glad to see you all. (Chào mọi người. Tôi tên là Tiến Đạt. Rất vui mừng khi được gặp tất cả các bạn)
 5. Let me introduce myself; my name is …, member of group… (Để tôi tự giới thiệu bản thân, tên tôi là …, là thành viên đến từ nhóm….)

Giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình

 1. I plan to say a few words about… (Tôi đang có dự định nói vài lời về…)
 2. The subject of my talk today is… (Chủ đề cuộc nói chuyện hôm nay của tôi là…)
 3. I would like to present to you about….(Tôi muốn được trình bày với các bạn về chủ đề …)
 4. I’m going to talk about…  (Tôi sẽ trình bày về chủ đề…)
 5. As you all know, today I am here today to talk to you about….(Như các bạn đã biết, ngày hôm nay tôi ở đây để được trao đổi với các bạn về chủ đề…)
 6. Today I am here to present to you about….(Hôm nay tôi ở đây để có thể trình bày với các bạn về…)
 7. I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui khi được có mặt hôm nay để trình bày cho các bạn về…)

Giới thiệu ngắn gọn bố cục của bài thuyết trình

 1. My presentation will be divided into three parts. (Bài thuyết trình hôm nay của tôi được chia làm 3 phần)
 2. I’ll start with…then…next…finally… (Tôi sẽ bắt đầu với…sau đó là…tiếp đến phần… và cuối cùng là phần…)
 3. In the first part… (Trong phần đầu là…); Then in the second part… (Sau đó phần giữa…); Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối xin phép được nói về…)
 4. Then I will look at …(Tiếp sau đó tôi sẽ tiếp tục chuyển đến phần)
 5. I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with… (Tôi sẽ bắt đầu với phần/ Đầu tiên tôi sẽ nói về vấn đề/ Tôi sẽ mở đầu bằng…)
 6. Next,… (tiếp theo đó là…) and finally…(cuối cùng sẽ là…)

Giới thiệu cách đặt câu hỏi

 1. Please feel free to interrupt if you have any questions. (Hãy cứ thoải mái dừng tôi lại nếu bạn có câu hỏi)
 2. After my talk, there will be time for a discussion and any questions. (Sau khi kết thúc xong phần trình bày, sẽ có thời gian cho các bạn để thảo luận và đặt câu hỏi)
 3. I’d be grateful if you could leave any questions to the end. (Tôi sẽ rất vui nếu như xbạn đặt câu hỏi sau khi bài thuyết trình kết thúc)
 4. If there’s anything you’re not clear about, feel free to stop me and ask any questions. (Nếu có vấn đề mà bạn vẫn chưa hiểu, hãy cứ thoải mái dừng tôi lại và đặt câu hỏi)

Phần nội dung chính

Hướng Dẫn Cách Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh Hiệu Quả Chi Tiết

Kết thúc phần giới thiệu các bạn sẽ chuyển sang phần quan trọng nhất, nội dung chính. Hãy tham khảo những mẫu câu thuyết trình tiếng Anh dưới đây để có một bài thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên nghiệp như một chuyên gia nhé!

Cách chuyển ý khi thuyết trình

 1. Now let’s move to / turn to / begin the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang/ bắt đầu phần đầu bài trình bày, về vấn đề…)
 2. Let’s turn to the next issue… (Hãy tiếp tục cùng đến với vấn đề tiếp theo…)
 3. Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn nhìn vào … sau …)
 4. That completes/concludes…  (Đó là phần kết thúc về…)
 5. So now we come to the next point, which is… (Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần tiếp theo, về…)
 6. Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi đã trình bày đến các bạn cách mà…)
 7. This leads us to my next point…(Điều này dẫn chúng ta đến với vấn đề kế tiếp…)
 8. Now I want to describe… (Bây giờ tôi sẽ miêu tả …)
 9. Now I’d like to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng cũng như sẽ tiếp tục nói về…)

Thu hút sự chú ý của người nghe

 1. I’m going to let you in on a secret… (Tôi sẽ kể cho bạn về một bí mật…)
 2. Because time is tight, you may want to consider. (Vì thời gian khá eo hẹp, bạn có thể sẽ muốn xem xét…)
 3. You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa biết, thì…)
 4. Here’s what’s most important about this for you. (Đây là một trong những phần quan trọng nhất dành cho bạn)
 5. Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi gạch chân điều này cho bạn)
 6. Why you need to know bout… (Tại sao bạn nên biết về vấn đề…)
 7. You may want to write this next part down. (Bạn có thể sẽ muốn ghi chép phần tiếp theo)
 8. If you’re only going to do one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn phải làm một thứ, điều đó nên là…)
 9. If you’re only going to remember one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn phải ghi nhớ một điều, điều đó sẽ là…)

Yêu cầu người nghe làm điều gì đó

 1. This graph shows you about… (Biểu đồ này sẽ cho bạn thấy về…)
 2. Take a look at this…(Hãy cùng xem xét cái này…)
 3. If you look at this, you will see…(Nếu bạn nhìn vào đây, bạn sẽ thấy…)
 4. This chart illustrates the figures… (Biểu đồ này miêu tả các số liệu về…)
 5. This graph gives you a breakdown of… (Biểu đồ này cung cấp cho bạn hiểu biết về…)

Phần cuối bài thuyết trình

Cuối cùng, hãy hoàn thành bài thuyết trình tiếng Anh của bạn một cách ấn tượng và rõ ràng. Phần kết thúc thường bao gồm các ý sau: kết luận, tóm tắt, lời cảm ơn, mời đặt câu hỏi, thảo luận. Dưới đây là một số cách kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh.

Kết luận và tóm tắt bài trình bày

 1. Okay, that is the end of the …. part of my talk. (Đã kết thúc phần trình bày thứ … của tôi)
 2. To sum up/conclude. (Để tóm tắt/ kết luận bài thuyết trình…)
 3. That’s all I want to say about… (Đó bao gồm tất cả những gì tôi muốn nói về…)
 4. I’d like to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc bài thuyết trình bằng cách nhấn mạnh những điểm chính của bài)
 5. Well, I’ve covered the points that I needed to present today. (Tôi đã bao quát lại các điểm mà tôi đã trình bày trong hôm nay)
 6. I’d like to end with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc bằng một bản tóm tắt các điểm chính trong bài)

Lời cảm ơn

 1. I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tôi xin cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.)
 2. Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì đã đến tham dự)
 3. Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì sự lắng nghe/sự chú ý của các bạn)
 4. Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung vào bài thuyết trình)
 5. Well that’s it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn rất nhiều.)
 6. May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tập trung vào bài thuyết trình.)
 7. Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã chú ý lắng nghe, thật là một vinh hạnh khi được ở đây hôm nay.)

Mời mọi người đặt câu hỏi và thảo luận

 1. Now we have half an hour for questions and discussion. (Bây giờ chúng ta có nửa giờ để đặt câu hỏi và bắt đầu thảo luận)
 2. And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và bây giờ nếu các bạn có câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng)
 3. So, now I’d be very interested to hear your comments. (Bây giờ tôi rất háo hức để được nghe những ý kiến bình luận của các bạn)

Cách chọn chủ đề cho bài thuyết trình thú vị bằng tiếng Anh

Chọn chủ đề là một phần quan trọng trong việc chuẩn bị một bài thuyết trình bằng tiếng Anh. Điều cần thiết là phải có một chủ đề phù hợp với bạn nhất và khơi gợi sự quan tâm của khán giả. Bởi khi bạn có chủ đề thuyết trình hay kết hợp với một bài thuyết trình tiếng Anh thú vị thì bài thuyết trình tiếng Anh của bạn sẽ hoàn hảo hơn.

 • Chọn một chủ đề mà bạn đã biết rõ: Trình bày một chủ đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn của bạn không hề dễ dàng, vì vậy đừng đặt mình vào tình huống khó khăn này. Chủ đề bài thuyết trình của bạn phải là chủ đề mà bạn đam mê và sẽ không ngăn cản bạn truyền tải thông điệp của mình. Bằng cách này, bạn sẽ có một bài thuyết trình bằng tiếng Anh thu hút được nhiều sự chú ý hơn từ khán giả.
 • Chọn chủ đề phù hợp với tình huống: Chủ đề phải phù hợp với tình huống. Nếu đó là một bài thuyết trình mang tính học thuật thì nó phải mang tính giáo dục. Tránh các chủ đề gây tranh cãi và đi ngược lại cốt truyện cũng như khán giả của bài thuyết trình.
 • Chọn chủ đề đáp ứng mục đích bài thuyết trình của bạn: Nếu bài thuyết trình của bạn nhằm mục đích thuyết phục và giải trí, hãy chọn chủ đề đáp ứng được mục đích đó. Hãy để bài thuyết trình của bạn mang lại suy nghĩ cho khán giả và nếu bạn thành công, bài thuyết trình của bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó.

Hướng Dẫn Cách Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh Hiệu Quả Chi Tiết

Bí quyết giúp thuyết trình hấp dẫn bằng tiếng Anh

Nếu bạn đang lo lắng về bài thuyết trình tiếng Anh tiếp theo của mình và cảm thấy “sợ hãi” khi phải thuyết trình trước đám đông thì đừng lo lắng, những lời khuyên cực kỳ hữu ích dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi này.

 • Cần chuẩn bị bài thuyết trình một cách cẩn thận: Trước khi thuyết trình, bạn cần chuẩn bị cho mình thật kỹ lưỡng về tinh thần, tâm lý cũng như đạo cụ để đảm bảo bài thuyết trình được chuẩn bị một cách cẩn thận nhất. Đặc biệt, việc chuẩn bị trước còn giúp bạn bình tĩnh hơn và kiểm soát tốt hơn những gì mình nói trước mặt mọi người.
 • Giữ giọng điệu hấp dẫn và hấp dẫn: Một mẹo nhanh khi thuyết trình bằng tiếng Anh là duy trì giọng điệu của bạn, nhấn mạnh các cụm từ quan trọng. Điều này sẽ giúp bài thuyết trình của bạn trở nên hoàn hảo hơn.
 • Tạo sự kết nối với khán giả: Trong một bài thuyết trình, việc tạo sự kết nối giữa người thuyết trình và khán giả là rất quan trọng. Đừng chỉ thuyết trình, bạn nên liên tục đặt những câu hỏi thú vị để tạo không khí vui vẻ và gây hứng thú cho người nghe.
 • Bố cục bài thuyết trình phải rõ ràng: để có một bài thuyết trình bằng tiếng Anh tốt bạn phải đảm bảo cấu trúc rõ ràng, đầy đủ gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết thúc. Ngoài ra, cách bố trí cũng phải đảm bảo thông tin được truyền tải một cách ngắn gọn, súc tích và hữu ích đến người nghe.
 • Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu: Ngôn ngữ ký hiệu là một yếu tố thiết yếu, nó tạo nên sự thành công trong bài phát biểu của bạn. Vì vậy, đừng quên gây ấn tượng với người khác bằng thần thái, trang phục và cử chỉ của bạn.

Hy vọng với bài viết trên đã cung cấp cho các bạn những kiến thức hữu ích để có thể thực hiện tốt cách thuyết trình bằng tiếng anh. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh của mình. Ngoài ra, đừng quên theo dõi mẫu câu tiếng Anh để tự tin hơn trong quá trình giao tiếp của mình nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *