Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Ngôi nhà mang tên Palm Beach House này được thiết kế khá ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand. Với kiến trúc gỗ khá ấn tượng, ngôi nhà thừa hưởng được lợi thế tuyệt vời từ thiên nhiên với không khí trong lành cùng cảnh đẹp hung vĩ.

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Căn nhà gỗ ấn tượng nằm giữa thiên nhiên của vùng Palm Beach tại Auckland, New Zealand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *